Ordinační hodiny

PONDĚLÍ: 7:30 - 12:30 13:00 - 15:00 (7:30 - 9:00 nemocní, 9:00 - 12:30 poradna, 13:00 - 15:00 pouze pro zvané)
ČTVRTEK:
7:30 - 12:30 13:00 - 15:00
--
POSLEDNÍ PACIENT BUDE OŠETŘEN 15 MIN. PŘED KONCEM PRAC. DOBY

Aktuality

DNES ORDINACE POUZE DO 13:00 HODIN

 

 

Od 16.3. je zahájen nouzový režim ordinace !!!!

ORDINACE POUZE DO 12 HODIN!!!

Ošetření dětí je nutné domluvit nejprve telefonicky!

S nemocným dítětem nevstupujte do čekárny!

Nechoďte k lékaři pokud to není nezbytně nutné!

Při vstupu k lékaři si vezměte roušku!

Pondělí 11. 5. bude ordinovat MUDr. Košková, ordinace bude pouze do 11 : 30 !

 

 

Desatero pro rodiče

NCOVID-19
 

  1. Pokud jste byli s dítětem nebo bez dítěte v oblasti, kde byly hlášeny případy nákazy koronavirem, nebo pokud jste byli v přímém kontaktu s osobou, u které byla nákaza nCov-19 potvrzena, INFORMUJTE vašeho praktického dětského lékaře a ZŮSTAŃTE DOMA V DOBROVOLNÉ IZOLACI po dobu 14 dnů.

  2. Pokud máte obavy, že vaše dítě mohlo být nakaženo, NECHOĎTE S NÍM DO ORDINACE PLDD. Kontaktujte PLDD telefonicky a nechoďte s dítětem ani  na LSPP v místě bydliště.

  3. MYJTE SOBĚ I SVÝM DĚTEM RUCE často a používejte vodu a mýdlo alespoň po dobu 20 sekund. Pokud není k dispozici mýdlo, používejte gel s minimálně 60% alkoholu.

  4. Řiďte se pravidly doporučenými pro chřipková a chřipce podobná onemocnění:  to znamená, udržejte vzdálenost 1 m od lidí, kteří kašlou, smrkají, kýchají, nebo mají horečku.

  5. Pokud má vaše dítě horečku, kašel nebo rýmu, nechte ho doma ze školy a vynechejte ostaní volnočasové aktivity až do úplného uzdravení. Nepodávejte  dítěti žádné léky bez jednoznačného doporučení.

  6.  Naučte vaše dítě kašlat a kýchat tak, že skolní hlavu k rameni nebo k paži ohnuté v lokti

  7. Udržujte povrchy ve vaší domácnosti dezinfikované alkoholovými roztoky. U dětí především hračky, pokud je děti sdílely s jinými dětmi.

  8. Noste roušky/masky jen pokud jste nemocní, máte chřipkové příznaky nebo příznaky nachlazení, obzvláště pokud odma máte malé děti.

  9. Použité masky a kapesníky odkládejte velmi opatrně do uzavíratelných nádob.

  10. Neváhejte kontaktovat praktického lékaře pro děti a dorost.

Informační linka

+420 724 810 106

+420 725 191 367

 

 

Nové pacienty registrujeme pouze po předchozí telefonické nebo osobní domluvě.

 

Přejít na: alergologie Jablonec n. N.

O nás - aneb koho v ordinaci potkáte

V případě, že se budeme společně setkávat v naší ordinaci, je vhodné, abyste se o nás také něco dozvěděli.

MUDr. Marie Mattauchová

Absolvovala Fakultu dětského lékařství UK v Praze (dnes II. LF UK Praha) v roce 1988, zpočátku pracovala jako dětská lékařka na dětském oddělení MMN Jilemnice, v roce 1992 složila atestaci z pediatrie. Později krátce vykonávala praktickou lékařku pro děti a dorost v Semilech. Po mateřské dovolené začala pracovat jako alergolog a klinický imunolog v Semilech a složila specializační atestaci z téhož oboru v roce 1996. Od roku 1996 do roku 2001 v Semilech pracovala jako alergolog a klinický imunolog ve své privátní ordinaci, od září 2002 táž ordinace přesídlila do Jablonce nad Nisou, kde Marie Mattauchová pracuje jako alergolog dodnes. Od roku 2013 se zpět vrátila ke svému původnímu oboru a pracuje ještě jako praktická lékařka pro děti a dorost v Příšovicích.

Je členkou ČLK, České společnosti alergologie a klinické imunologie, členkou Společnosti dětské pneumologie, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost a České pediatrické společnosti. Z alergologické problematiky se nejvíce zajímá o dětskou pneumologii- absolvovala několikaměsíční stáž na Pediatrické klinice FN Motol, dále o aerobiologii a pylovou alergii. Pravidelně se účastní jako aktivní i pasivní účastník odborných akcí a kongresů.

MUDr. Jitka Košková

Absolvovala 3.lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2012, poté začala pracovat jako dětská lékařka na dětském oddělení v Masarykově městské nemocnici v Jilemnici. Nyní je na mateřské dovolené. V ordinaci bude zatím zajišťovat pouze akutní neodkladnou péči.

Alena Zachovalová

Vystudovala nástavbový obor porodní asistentka a specializovala se jako sestra na operačním sále.Praxe v nemocnici Mladá Boleslav a Jablonec n. N. Od roku 2001 pracuje v alergologické ambulanci. Sestra s registrací.Je členkou ČSAKI - sekce sester. Absolvovala certifikovaný kurz – Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s alergickými a dalšími imunopatologickými stavy. V ordinaci se s ní budete setkávat každý čtvrtek.

Jana Mařasová

Absolvovala střední zdravotnickou školu a po maturitě nastoupila na interní oddělení v Turnově. Od roku 1994 pracovala 21 let u alergologa a pediatra MUDr . Černého. Je registrována v oboru všeobecná sestra, absolventka certifikovaného kurzu se specializací alergologie a imunologie. Setkávat se s ní můžete v pondělí a ve středu.