Ordinační hodiny

PONDĚLÍ: 7:30 - 12:30 13:00 - 15:00 (7:30 - 9:00 nemocní, 9:00 - 12:30 poradna, 13:00 - 15:00 pouze pro zvané)
ČTVRTEK:
7:30 - 12:30 13:00 - 15:00
--
POSLEDNÍ PACIENT BUDE OŠETŘEN 15 MIN. PŘED KONCEM PRAC. DOBY

Aktuality


 

Registrujeme pouze po předchozí telefonické nebo osobní domluvě.

 

Přejít na: alergologie Jablonec n. N.

O nás - aneb koho v ordinaci potkáte

V případě, že se budeme společně setkávat v naší ordinaci, je vhodné, abyste se o nás také něco dozvěděli.

MUDr. Marie Mattauchová

Absolvovala Fakultu dětského lékařství UK v Praze (dnes II. LF UK Praha) v roce 1988, zpočátku pracovala jako dětská lékařka na dětském oddělení MMN Jilemnice, v roce 1992 složila atestaci z pediatrie. Později krátce vykonávala praktickou lékařku pro děti a dorost v Semilech. Po mateřské dovolené začala pracovat jako alergolog a klinický imunolog v Semilech a složila specializační atestaci z téhož oboru v roce 1996. Od roku 1996 do roku 2001 v Semilech pracovala jako alergolog a klinický imunolog ve své privátní ordinaci, od září 2002 táž ordinace přesídlila do Jablonce nad Nisou, kde Marie Mattauchová pracuje jako alergolog dodnes. Od roku 2013 se zpět vrátila ke svému původnímu oboru a pracuje ještě jako praktická lékařka pro děti a dorost v Příšovicích.

Je členkou ČLK, České společnosti alergologie a klinické imunologie, členkou Společnosti dětské pneumologie, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost a České pediatrické společnosti. Z alergologické problematiky se nejvíce zajímá o dětskou pneumologii- absolvovala několikaměsíční stáž na Pediatrické klinice FN Motol, dále o aerobiologii a pylovou alergii. Pravidelně se účastní jako aktivní i pasivní účastník odborných akcí a kongresů.

MUDr. Jitka Košková

Absolvovala 3.lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2012, poté začala pracovat jako dětská lékařka na dětském oddělení v Masarykově městské nemocnici v Jilemnici. Nyní je na mateřské dovolené. V ordinaci bude zatím zajišťovat pouze akutní neodkladnou péči.

Alena Zachovalová

Vystudovala nástavbový obor porodní asistentka a specializovala se jako sestra na operačním sále.Praxe v nemocnici Mladá Boleslav a Jablonec n. N. Od roku 2001 pracuje v alergologické ambulanci. Sestra s registrací.Je členkou ČSAKI - sekce sester. Absolvovala certifikovaný kurz – Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s alergickými a dalšími imunopatologickými stavy. V ordinaci se s ní budete setkávat každý čtvrtek.

Jana Mařasová

Absolvovala střední zdravotnickou školu a po maturitě nastoupila na interní oddělení v Turnově. Od roku 1994 pracovala 21 let u alergologa a pediatra MUDr . Černého. Je registrována v oboru všeobecná sestra, absolventka certifikovaného kurzu se specializací alergologie a imunologie. Setkávat se s ní můžete v pondělí a ve středu.